59/2018/TP/O/T

Dátum vytvorenia obj.:
03/12/2018
Dátum zverejnenia obj.:
06/12/2018
Číslo objednávky:
59/2018/TP/O/T
Dodávateľ:
Fedor Nikmon
Adresa:
Družstevná 386/40, Lazany
IČO:
40181456
Suma €:
1500 €
Predmet objednávky:
Výkon koordinátora stavieb SO01, Ubikácia africkej fauny, Sklad veľkoobjemových krmív.Spracovanie plánu BOZP.
Zverejnil: