Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
03/12/2018
06/12/2018
59/2018/TP/O/T
Fedor Nikmon
Družstevná 386/40, Lazany
Lazany
40181456
1500
Výkon koordinátora stavieb SO01, Ubikácia africkej fauny, Sklad veľkoobjemových krmív.Spracovanie plánu BOZP.
Pavel Trúchly