Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
13/01/2017
29/01/2017
2/A/A/2017/VZ/O
OSIVO a.s.
Kalinčiakova 2391
960 01 Zvolen
31562965
650
semená rastlín
Marta Ovčiariková