6/2018/TP/O/T

Dátum vytvorenia obj.:
24/01/2018
Dátum zverejnenia obj.:
02/02/2018
Číslo objednávky:
6/2018/TP/O/T
Dodávateľ:
Hanes Slovakia
Adresa:
Pri kalvárii 7069/20, Trnava
IČO:
36249297
Suma €:
837.32 €
Predmet objednávky:
Servisná prehliadka City Cat 2020
Zverejnil: