6/2018/ZO/O

Dátum vytvorenia obj.:
20/02/2018
Dátum zverejnenia obj.:
10/04/2018
Číslo objednávky:
6/2018/ZO/O
Dodávateľ:
danMat, s.r.o.
Adresa:
Kollárová 83
IČO:
36422886
Suma €:
1046 €
Predmet objednávky:
Stajňová rohož
Zverejnil: