Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
20/02/2018
10/04/2018
6/2018/ZO/O
danMat, s.r.o.
Kollárová 83
036 01 Martin
36422886
1046
Stajňová rohož
Andrea Tonhaiserova