6/2019/omap

Dátum vytvorenia obj.:
04/03/2019
Dátum zverejnenia obj.:
29/03/2019
Číslo objednávky:
6/2019/omap
Dodávateľ:
Tempoline Slovakia s.r.o.
Adresa:
Dolné Rudiny 1
IČO:
36714712
Suma €:
500.00 €
Predmet objednávky:
Zábrany
Zverejnil: