6/2019/TP/O/M

Dátum vytvorenia obj.:
21/02/2019
Dátum zverejnenia obj.:
25/02/2019
Číslo objednávky:
6/2019/TP/O/M
Dodávateľ:
ART TV v.o.s.
Adresa:
Hviezdoslavova 484/9, 971 01 Prievidza
IČO:
36297071
Suma €:
18.45 €
Predmet objednávky:
Zvonček bezdrôtový.
Zverejnil: