6/2017/TP/O/M

Dátum vytvorenia obj.:
15/02/2017
Dátum zverejnenia obj.:
21/02/2017
Číslo objednávky:
6/2017/TP/O/M
Dodávateľ:
Auto AKR - Elektra
Adresa:
Malá 5/4, 941 01 Prievidza
IČO:
35186313
Suma €:
93.88 €
Predmet objednávky:
Výbojky, viazacie pásky.
Zverejnil: