6/2017/ZO/O

Dátum vytvorenia obj.:
02/02/2017
Dátum zverejnenia obj.:
17/02/2017
Číslo objednávky:
6/2017/ZO/O
Dodávateľ:
SEA Centrum, s.r.o.
Adresa:
Mostová 381,
IČO:
46626069
Suma €:
2677 €
Predmet objednávky:
Akvarijné čerpadlá s príslušenstvom
Zverejnil: