Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
21/12/2017
18/01/2018
22/2017/UR/O/P
ENVIGEO, a.s.
Kynceľová 2
Banská Bystrica 974 11
31600891
2813.00
Vrtné práce (4IG vrty) a prieskum k riešeniu budovy "ubikácia africkej fauny (nový pavilón slonov)".
Viera Madajová