Dátum vytvorenia obj.:
21/12/2017
Dátum zverejnenia obj.:
18/01/2018
Číslo objednávky:
22/2017/UR/O/P
Dodávateľ:
ENVIGEO, a.s.
Adresa:
Kynceľová 2
IČO:
31600891
Suma €:
2813.00 €
Predmet objednávky:
Vrtné práce (4IG vrty) a prieskum k riešeniu budovy "ubikácia africkej fauny (nový pavilón slonov)".
Zverejnil: