65/2017/TP/O/M

Dátum vytvorenia obj.:
29/11/2017
Dátum zverejnenia obj.:
01/12/2017
Číslo objednávky:
65/2017/TP/O/M
Dodávateľ:
LUKAS GROUP s.r.o.
Adresa:
Inžinierska 3, 971 01 Prievidza
IČO:
36619795
Suma €:
3250.00 €
Predmet objednávky:
Smrekové dosky.
Zverejnil: