Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
15/12/2018
24/04/2019
65/2018/TP/O/T
Kolten, spol. s.r.o.
Severná ulica I 2424/33, 971 01 Prievidza
Prievidza
36347779
210.50
Kontrola chilera a doplnenie glykolu.
Pavel Trúchly