65/2018/TP/O/T

Dátum vytvorenia obj.:
15/12/2018
Dátum zverejnenia obj.:
24/04/2019
Číslo objednávky:
65/2018/TP/O/T
Dodávateľ:
Kolten, spol. s.r.o.
Adresa:
Severná ulica I 2424/33, 971 01 Prievidza
IČO:
36347779
Suma €:
210.50 €
Predmet objednávky:
Kontrola chilera a doplnenie glykolu.
Zverejnil: