Dátum vytvorenia obj.:
03/01/2018
Dátum zverejnenia obj.:
29/01/2018
Číslo objednávky:
1/2018/UR/O/P
Dodávateľ:
GEOmark s.r.o.
Adresa:
G. Švényho 6
IČO:
36305047
Suma €:
2836.00 €
Predmet objednávky:
Polohopisný a výškopisný plán, vytýčenie a zameranie vrtov a trasy oplotenia, kolkové známky
Zverejnil: