Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
03/01/2018
29/01/2018
1/2018/UR/O/P
GEOmark s.r.o.
G. Švényho 6
971 01 Bojnice
36305047
2836.00
Polohopisný a výškopisný plán, vytýčenie a zameranie vrtov a trasy oplotenia, kolkové známky
Viera Madajová