Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
12/01/2018
29/01/2018
2/2018/UR/O/P
ENVIGEO, a.s.
Kynceľová 2
974 28 Banská Bystrica
31600891
2822
IG prieskum k opornému múru k časti areál africkej fauny, vzorky, rozbory, ...
Viera Madajová