Dátum vytvorenia obj.:
17/01/2018
Dátum zverejnenia obj.:
29/01/2018
Číslo objednávky:
4/2018/UR/O/P
Dodávateľ:
ENVIGEO, a.s.
Adresa:
Kynceľová 2
IČO:
31600888
Suma €:
2896.00 €
Predmet objednávky:
Geologické práce
Zverejnil: