Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
17/01/2018
29/01/2018
4/2018/UR/O/P
ENVIGEO, a.s.
Kynceľová 2
974 28 Banská Bystrica
31600888
2896.00
Geologické práce
Viera Madajová