Dátum vytvorenia obj.:
29/01/2018
Dátum zverejnenia obj.:
01/02/2018
Číslo objednávky:
5/2018/UR/O/P
Dodávateľ:
ENVIGEO, a.s.
Adresa:
Kynceľová 2
IČO:
31600891
Suma €:
2059.00 €
Predmet objednávky:
IG k voliére pre dravé vtáky a veľké šelmy
Zverejnil: