Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
29/01/2018
01/02/2018
5/2018/UR/O/P
ENVIGEO, a.s.
Kynceľová 2
974 11 Banská Bystrica
31600891
2059.00
IG k voliére pre dravé vtáky a veľké šelmy
Viera Madajová