Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
31/01/2018
01/02/2018
6/2018/UR/O/P
Ing. Ingrid Blahová
SNP 15/9
972 31 Jalovec
41852278
270.00
Aktualizácia rozpočtu k voliére pre dravé vtáky
Viera Madajová