Typ dokumentu:
Faktúra
Dátum prijatia faktúry:
01/02/2018
Dátum zverejnenia faktúry:
01/02/2018
Variabilný symbol:
2018053
Dodávateľ:
ENVIGEO, a.s.
Adresa:
Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica
IČO:
31600891
Suma €:
3375.60 €
Predmet faktúry:
Inžinierskogeologický prieskum k budove "ubikácia africkej fauny (nový pavilón slonov)"
Zverejnil: