Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
04/10/2016
04/10/2016
13/2016/E/O
GLOBAL s.r.o
Hollého 1180/13
Bojnice 972 01
31580637
20.00
opakovaný zváračský kurz (Z-E, Z-G)
Tatiana Klopanová