Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
19/02/2018
26/02/2018
7/2018/UR/O/P
AND spol. s r.o. architektonický ateliér
nám. Dr. Holého 16
180 00 Praha 8
40767141
2750.00
konzultácie k vizuálnej prezentácií nového pavilónu slonov a exteriérovému areálu pre africkú faunu
Viera Madajová