Typ dokumentu:
Faktúra
Dátum prijatia faktúry:
02/03/2018
Dátum zverejnenia faktúry:
05/03/2018
Variabilný symbol:
2018106
Dodávateľ:
ENVIGEO, a.s.
Adresa:
Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica
IČO:
31600891
Suma €:
2470.80 €
Predmet faktúry:
Inžinierskogeologický posudok k voliére dravé vtáky a chovný a izolačný priestor pre veľké šelmy a hydrogeologický posudok - práve nad odhad pre IGP k budove "ubikácia africkej fauny (nový pavilón slonov)"
Zverejnil: