7/2021/TP/O/M

Dátum vytvorenia obj.:
28/05/2021
Dátum zverejnenia obj.:
31/05/2021
Číslo objednávky:
7/2021/TP/O/M
Dodávateľ:
ART TV v.o.s.
Adresa:
Hviezdoslavova 484/9, 971 01 Prievidza
IČO:
36297071
Suma €:
465.36 €
Predmet objednávky:
Elektroinštalačný materiál.
Zverejnil: