7/2019/ZO/O

Dátum vytvorenia obj.:
28/05/2019
Dátum zverejnenia obj.:
10/06/2019
Číslo objednávky:
7/2019/ZO/O
Dodávateľ:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov
Adresa:
Cesta pod Hradovou 13/A
IČO:
493546
Suma €:
300 €
Predmet objednávky:
Školenie:" Ochrana zvierat pri preprave"
Zverejnil: