Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
28/05/2019
10/06/2019
7/2019/ZO/O
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov
Cesta pod Hradovou 13/A
04177 Košice
493546
300
Školenie:" Ochrana zvierat pri preprave"
Andrea Tonhaiserova