Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
26/03/2018
26/03/2018
11/2018/UR/O/P
Ing. Pavel Dobrotka Ingman
Štúrova 2
Bojnice 972 01
33655308
2182.00
povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. - ubikácia africkej fauny (nový pavilón slonov)
Viera Madajová