Dátum vytvorenia obj.:
26/03/2018
Dátum zverejnenia obj.:
26/03/2018
Číslo objednávky:
11/2018/UR/O/P
Dodávateľ:
Ing. Pavel Dobrotka Ingman
Adresa:
Štúrova 2
IČO:
33655308
Suma €:
2182.00 €
Predmet objednávky:
povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. - ubikácia africkej fauny (nový pavilón slonov)
Zverejnil: