Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
11/04/2018
27/04/2018
15/2018/TP/O/T
Branex s.r.o.
J.Hollého 1185/6, Bojnice
Bojnice
36812749
919.72
Elektrické pohony brán Záchytné centrum
Pavel Trúchly