Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
15/05/2018
16/05/2018
14/2018/UR/O/P
Ing. Pavel Dobrotka Ingman
Štúrová 2
972 01 Bojnice
33655308
1149.00
povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. - vodné hospodárstvo I. etapa
Viera Madajová