8/2018/TP/O/M

Dátum vytvorenia obj.:
20/03/2018
Dátum zverejnenia obj.:
22/03/2018
Číslo objednávky:
8/2018/TP/O/M
Dodávateľ:
Uhoľné sklady, a.s.
Adresa:
Teplárenská 4, 971 01 Prievidza
IČO:
31560288
Suma €:
1577.6 €
Predmet objednávky:
Drvené kamenivo
Zverejnil: