Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
15/02/2018
15/02/2018
8/2018/TP/O/T
Ing. Pavel Dobrotka-Ingman
Štúrova 2, Bojnice
Bojnice
33655308
1100
Poskytnutie služby stavebného dozoru
Pavel Trúchly