8/2018/TP/O/T

Dátum vytvorenia obj.:
15/02/2018
Dátum zverejnenia obj.:
15/02/2018
Číslo objednávky:
8/2018/TP/O/T
Dodávateľ:
Ing. Pavel Dobrotka-Ingman
Adresa:
Štúrova 2, Bojnice
IČO:
33655308
Suma €:
1100 €
Predmet objednávky:
Poskytnutie služby stavebného dozoru
Zverejnil: