Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
30/07/2020
13/08/2020
8/2020/omap
Dansta s.r.o.
Urmince 441
Urmince
50702122
509.50
Výročná správa + časopis Zebra
Andrea Klasova