Typ dokumentu:
Faktúra
Dátum prijatia faktúry:
19/06/2018
Dátum zverejnenia faktúry:
19/06/2018
Variabilný symbol:
6817267057
Dodávateľ:
Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group
Adresa:
Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 1
IČO:
31595545
Suma €:
1569.74 €
Predmet faktúry:
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Zverejnil: