Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
28/03/2018
04/04/2018
9/2018/TP/O/M
ORVA color s.r.o.
Bojnická cesta II 400/12, 971 01 Prievidza
Prievidza
44786093
127.03
Luxol 2,5 l - 9 ks.
Štefan Mindek