9/2018/TP/O/M

Dátum vytvorenia obj.:
28/03/2018
Dátum zverejnenia obj.:
04/04/2018
Číslo objednávky:
9/2018/TP/O/M
Dodávateľ:
ORVA color s.r.o.
Adresa:
Bojnická cesta II 400/12, 971 01 Prievidza
IČO:
44786093
Suma €:
127.03 €
Predmet objednávky:
Luxol 2,5 l - 9 ks.
Zverejnil: