9/2019/TP/O/M

Dátum vytvorenia obj.:
15/03/2019
Dátum zverejnenia obj.:
15/03/2019
Číslo objednávky:
9/2019/TP/O/M
Dodávateľ:
Ing. Dušan Baranec N.B.D.
Adresa:
Košovská cesta 23, 971 01 Prievidza
IČO:
10889370
Suma €:
199.00 €
Predmet objednávky:
Betónové zatrávňovacie tvárnice.
Zverejnil: