9/2020/TP/O/M

Dátum vytvorenia obj.:
31/08/2020
Dátum zverejnenia obj.:
21/09/2020
Číslo objednávky:
9/2020/TP/O/M
Dodávateľ:
FALAtrade s.r.o.
Adresa:
Priemyselná 12, 971 01 Prievidza
IČO:
48133884
Suma €:
1688.13 €
Predmet objednávky:
Náterové farby, laky a tmely.
Zverejnil: