Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
31/08/2020
21/09/2020
9/2020/TP/O/M
FALAtrade s.r.o.
Priemyselná 12, 971 01 Prievidza
Prievidza
48133884
1688.13
Náterové farby, laky a tmely.
Štefan Mindek