Typ dokumentu:
Rekonštrukcia a dobudovanie vstupného areálu NZOO Bojnice - objekt SO 01 Predajňa suvenírov a ubytovanie
Dátum vloženia dokumentu:
22/08/2018
Dátum vytvorenia dokumentu:
22/08/2018


PD SO01

vykaz