Typ dokumentu:
Faktúra
Dátum prijatia faktúry:
07/09/2018
Dátum zverejnenia faktúry:
09/09/2018
Variabilný symbol:
6586980874
Dodávateľ:
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Adresa:
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1
IČO:
00585441
Suma €:
1157.13 €
Predmet faktúry:
Poistné
Zverejnil: