Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
26/03/2018
09/05/2018
33/2018/VZ/O
Mountfield a.s.
Nedožerská1270/17C
971 01 Prievidza
36377147
47.21
oprava snehovej frézy
Marta Ovčiariková