Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
09/07/2018
07/10/2018
35/2018/VZ/O
Hadice pro s.r.o.
Železničná 571/10
922 02 Krakovany
36708691
420
hadica MP20 EPDM
Marta Ovčiariková