Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
25/10/2018
29/10/2018
12/2018/E/O/LF
Ing. Ingrid Blahová
SNP 15/9
Jalovec
97231
1000
stavebný zámer - ubikácia africkej fauny -technická časť v rozsahu vyhlášky MVRR SR
Viera Madajová