Dátum vytvorenia obj.:
25/10/2018
Dátum zverejnenia obj.:
29/10/2018
Číslo objednávky:
12/2018/E/O/LF
Dodávateľ:
Ing. Ingrid Blahová
Adresa:
SNP 15/9
IČO:
97231
Suma €:
1000 €
Predmet objednávky:
stavebný zámer - ubikácia africkej fauny -technická časť v rozsahu vyhlášky MVRR SR
Zverejnil: