Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
06/11/2018
07/11/2018
21/2018/UR/O/P
Ing. Ingrid Blahová
SNP 15/9
Jalovec
41852281
2900
PD pre stavebné povolenie "nový vstup"
Viera Madajová