Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
10/01/2020
10/01/2020
03/2020/EO/O
SUP, s. r. o.
Sienkiewiczova 1
Bratislava
17333270
1000
Aktualizácia a spracovanie programového vybavenia SUP mzdy a personalistika
Soňa Roháčová