Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
27/02/2018
27/02/2018
3/2018/E/O
Akadémia Consulting s.r.o
Námestie slobody 22
971 01 Prievidza
36007846
66.66
Aktualizačná odborná príprava kuričov V. triedy (plynné a pevné palivo)
Tatiana Klopanová