Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
24/08/2018
03/09/2018
9/2018/E/O
Akadémia Consulting
Námestie slobody 22
Prievidza
36007846
33.33
Školenie - Aktualizačná odborná príprava kuričov
Soňa Roháčová