Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
22/10/2018
22/10/2018
11/2018/E/O
Akadémia Consulting
Námestie slobody 22
Prievidza
36007846
33.33
Aktualizačné školenie na obsluhu stavebných strojov pre triedy 4.9
Soňa Roháčová