Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
13/02/2018
13/02/2018
11/2018/R/O/zk
ALKOMA s.r.o.
Olbrachtova 919/27
Trenčín 911 01
36335631
17.167
Realizácia služby - kalibrácia testeru alkoholu
Zuzana Kozáková