Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:
IČO:
Suma v €:
Predmet objednávky:
Zverejnil:
26/10/2017
26/10/2017
2H/2017/R/ČO/zk
AutoCont SK a.s.
Eisteinova 24
36396222
172.85
Dodanie tovaru - RD č. 61/2015/1.9
Zuzana Kozáková