Vyberte stranu

52/2020/VZ/O

10/03/2020

PD Horná Nitra

51/2020/VZ/O

10/03/2020

PD Horná Nitra

50/2020/VZ/O

19/03/2020

BAT Andrle s.r.o.

49/2020/VZ/O

19/03/2020

VJARSPOL, s.r.o.

48/2020/VZ/O

19/03/2020

VOKUS, spol

47/2020/VZ/O

19/03/2020

INMEDIA, spol

Faktúra

01/04/2020

2020010

Ing. Libor Guniš - REVEX

Faktúra

01/04/2020

2020058

GKV and Ac, s.r.o.

03/2020/ZO/O

06/02/2020

FULL SERVIS, spol. s. r. o.

Faktúra

01/04/2020

2201065932

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Faktúra

01/04/2020

20201341

BOZPO, s.r.o.

Faktúra

01/04/2020

20010073

POLNOMARKET, spol. s r.o.