Vyberte stranu

12A/2019/VZ/O

24/09/2019

SHR Vladimír Zeman

11F/2019/VZ/O

11/09/2019

INMEDIA spol. s.r.o.

23/2019/ZO/O

12/09/2019

Meetings & Events Spain S.L.U.

22/2019/ZO/O

12/09/2019

Mirko Marseille

21/2019/ZO/O

12/09/2019

Magic Travel s.r.o

Faktúra

07/10/2019

190137

CERTUS P. Svitok - SDI

Faktúra

07/10/2019

201910_58

LEGAL TENDER s.r.o.

Faktúra

07/10/2019

201910_57

LEGAL TENDER s.r.o.

Faktúra

17/10/2019

511085785

ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a.s.

Faktúra

07/10/2019

OF/9407372

ASANÁCIA, s.r.o.

Faktúra

07/10/2019

320190258

KOLTEN, spol. s r.o.

Faktúra

07/10/2019

152/2019

Iveta Rusňáková - IKA