Vyberte stranu

15A/2019/VZ/O/Z201852589_Z

04/04/2019

Helada , s.r.o.

Faktúra

12/04/2019

6001902140

VÚB, a.s.

Faktúra

12/04/2019

20190203

VEPOS, spol. s r.o.

Faktúra

12/04/2019

9001207369

Slovenská pošta, a.s.

Faktúra

12/04/2019

20190402

Rybárstvo S and B s.r.o.

Faktúra

12/04/2019

30190327

HBP Security, s.r.o.

Faktúra

12/04/2019

20191916

BOZPO, s.r.o.

16/2019/TP/O/M

03/04/2019

ART TV v.o.s.

15/2019/TP/O/M

03/04/2019

Polnomarket, spol. s.r.o.

14/2019/TP/O/M

03/04/2019

Stober spol. s.r.o.

12/2019/TP/O/M

28/03/2019

Metalcentrum, s.r.o.

Faktúra

10/04/2019

Preplatok 9657287105

Stredoslovenská energetika, a.s.