Vyberte stranu

Faktúra

11/06/2019

3081149718

SLOVNAFT, a.s.

Faktúra

11/06/2019

6861425105

Messer Tatragas spol. s r.o.

Faktúra

11/06/2019

2191121819

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Faktúra

11/06/2019

2191123154

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Faktúra

11/06/2019

2191123170

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Faktúra

11/06/2019

2191123863

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Faktúra

11/06/2019

9190000128

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Faktúra

11/06/2019

191019

Technické služby, príspevková organizácia mesta

Faktúra

11/06/2019

OF/9404413

ASANÁCIA, s.r.o.

Faktúra

11/06/2019

1828201563

Ticket Service, s.r.o.

Faktúra

11/06/2019

2190931

MIKROP Slovensko, s.r.o.

Faktúra

11/06/2019

20190376

VEPOS, spol. s r.o.