Vyberte stranu

Faktúra

06/09/2018

234813362

INMEDIA, spol. s r.o.

Kúpna zmluva

06/09/2018

130/2018/VZ/Z

Marian Minich

Faktúra

06/09/2018

36/2018

Stanislav Veľký

Faktúra

06/09/2018

201806088

Fatra TIP s.r.o.

Faktúra

06/09/2018

1020180049

Farma Boroš s.r.o.

Faktúra

06/09/2018

2018/065

JANA Vita.s.r.o.

Faktúra

06/09/2018

3500360410

Slovak Telekom, a.s.

Faktúra

06/09/2018

3500344953

Slovak Telekom, a.s.

Sklad veľkoobjemových krmív I. etapa

05/09/2018

05/09/2018

43/2018/TP/O/T

03/09/2018

Uhoľné sklady, a.s.

42/2018/TP/O/T

30/08/2018

Jana Vita s.r.o.

Faktúra

03/09/2018

201808_67

LEGAL TENDER s.r.o.