Vyberte stranu

Faktúra

19/06/2018

3500223531

Slovak Telekom, a.s.

Faktúra

19/06/2018

20180104

VO SK, a.s.

Faktúra

19/06/2018

101180929

Ematech s.r.o.

Faktúra

19/06/2018

511085785

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Faktúra

19/06/2018

201804148

Fatra TIP s.r.o.

Faktúra

19/06/2018

201804247

Fatra TIP s.r.o.

Faktúra

19/06/2018

25/2018

Stanislav Veľký

Faktúra

19/06/2018

6817267057

Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group

Faktúra

19/06/2018

11372724

KomTeS SK s.r.o.

Faktúra

19/06/2018

181042

Technické služby, príspevková organizácia mesta

Faktúra

19/06/2018

20170063

VO SK, a.s.

26/2018/TP/O/T

19/06/2018

Ing. Ivan Leitmann